Si ?inping: Odnosi izme?u Kine i ASEAN-a postali su najuspe?niji i najdinami?niji model saradnje u azijsko-pacifi?kom regionu

Ceremonija otvaranja 17. Sajma Kina-ASEAN i Samita ASEAN-a za biznis I investiciju odr?ana je u Nanningu, Guangki, 27. Novembra, na kojoj je odr?ao video govor kineski predsednik Si ?inping.Tom prilikom, Si je rekao: „U 2013

Vesti

Kina i Ju?na Koreja saglasne da dodatno ubla?e ograni?enja putovanja
Bajden: Amerikanci "ne podr?avaju" poku?aje sabotiranja izbornih rezultata
Kineska centralna banka obnavlja zamenu valuta sa Hongkon?kom monetarnom upravom
Si ?inping ?e odr?ati govor na Sajmu Kine i ASEAN-a i Samitu za biznis i investicije
?etvrta me?unarodna konferencija NEKST fokusira se na deljenje superiornih resursa
Oti?ao je Dijego Maradona
徽娘宛心剧情介绍Sinofarm prijavljuje svoju kovid-19 vakcinu na tr?i?te
Pekin?ka veletr?nica obustavlja prodaju smrznutih proizvoda
Mrki?: Multilateralizam jedini na?in za savladavanje izvzova pandemije i oporavka svetske ekonomije
Komentar: Uloga Kine u vremenu promena je ?iroko pohvaljena
Si ?inping ?estitao Bajdenu na izboru za predsednika SAD-a
Si ?inping o ja?anju prakti?ne vojne obuke

Video

Metro stanice u Pekingu bi?e opremljene automatima za prodaju maski
Skok nad piramidama
Crveni kanjon u Sin?ijangu (Video)

Galerije

Izdvojeno

MaiDong / Puls

U?imo kineski
徽娘宛心剧情介绍Aplikacije kratkih video zapisa do?ivele bum u Kini
Maidong/Puls 200130
Jeftine turisti?ke destinacije u Kini 2. deo

Prilozi

Tre?i me?unarodni sajam uvoza u ?angaju
徽娘宛心剧情介绍75. godi?njica pobede u Kineskom narodnooslobodila?kom ratu protiv japanske agresije i Svetskom ratu protiv fa?izma
徽娘宛心剧情介绍Tre?e zasedanje Svekineskog narodnog kongresa i Svekineskog narodnog politi?kog konsultativnog saveta 13. saziva

Radio Kine

Slu?ajte FM 95.8 ili izaberite prethodna izdanja emisije Maidong/Puls.

iOS
Android

Chinanews

ChinaNews nudi korisnicima priliku za upoznavanje sa Kinom

iOS
Android